Humanitas Europae

nec fructus sine radicibus

 

Humanitas Europae, opgericht in 2009 is een als stichting van openbaar nut erkende vereniging, met als objectief de Europese cultuur in al haar vormen op te waarderen alsook via het gebruik en de kennis van het Latijn en Oudgrieks haar meervoudige oorsprong te bestuderen.

De Stichting Humanitas Europae schrijft studiebeurzen uit en organiseert stages voor jonge leraars in scholen waar klassieke studies alsook het spreken van levend Latijn aangemoedigd worden.

Humanitas Europae ondersteunt eveneens studies, thesissen, vertalingen of publicaties die een rechtstreeks verband hebben met het Latijn en het Oudgrieks. De stichting organiseert eveneens concerten en conferenties in samenspraak met andere instellingen, steeds in een geest van openheid en vrije uitwisseling van gedachten.